IB SKI TEAM

Biedrība “Induļa Bikšes slēpošanas klubs” / saīsinātais nosaukums IB SKI TEAM tika dibināta ar mērķi atbalstīt jaunos talantīgos slēpotājus, kā arī nodrošināt materiālo un organizatorisko bāzi slēpotāja Induļa Bikšes un pārējo kluba sportistu startiem augstākajā līmenī.

Biedrības mērķi:

Galvenais mērķis ir nodrošināt kluba biedriem pilnvērtīgus treniņprocesa apstākļus visa gada garumā, lai var sagatavoties sekmīgai dalībai augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās distanču slēpošanā, pārstāvot Latviju;

Dalīties pieredzē un resursos ar jaunajiem talantīgajiem distanču slēpotājiem Latvijā, sekmējot viņu sportisko izaugsmi;

Popularizēt distanču slēpošanu Latvijā.

Mērķu sasniegšanai biedrība izvirza sekojošos uzdevumus:
  • piesaistīt nepieciešamos finanšu un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;
  • ik gadu apzināt jaunos talantīgos sportistus (-es), izvērtējot viņu vajadzības pilnvērtīgam treniņprocesam un ar pieejamiem resursiem sekmēt jauno talantīgo sportistu izaugsmi;
  • ik gadu organizēt vismaz divas tikšanās – koptreniņus visiem distanču slēpošanas interesentiem Latvijā;
  • vienreiz gadā organizēt visu vadošo distanču slēpotāju un treneru atklāto konferenci pieredzes apmaiņai un aktuālo jautājumu risināšanai;
  • sniegt Biedrības sportistiem finansiālo un cita veida atbalstu sporta inventāra iegādei, atbalstu dalībai sacensībās un treniņprocesa nometnēs;
  • sadarboties ar Latvijas valsts institūcijām, pašvaldībām un citām sabiedriskajām institūcijām, lai popularizētu distanču slēpošanu Latvijā;
  • sadarboties ar Latvijas slēpošanas federāciju Biedrības mērķu sasniegšanā.
Biedrības rekvizīti:
Biedrība “Induļa Bikšes slēpošanas klubs”, reģ.nr. 40008268018
“Lejas Jozumi”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4846
AS Swedbank, konta nr. LV89HABA0551044154076

e-pasts: info@ibski.lv